Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

8.6.2005

Pia Heikkilän väitöskirja tarkastettiin 10.6.2005 Helsingissä

Effect of bisphosphonates and small cyclic peptides on matrix metalloproteinases and human cancer cells

Matriksin metalloproteinaasit (MMP:t) ovat kudostuhoa aiheuttavia proteolyyttisiä entsyymejä. Ihmisellä tunnetaan tällä hetkellä 23 eri MMP:ä. MMP:t pystyvät tuhoamaan melkein kaikkia soluvälitilan ja tyvikalvon (erottaa epiteelisolukerroksen sidekudoksesta) komponentteja, edesauttaen täten syöpäsolujen liikkumista ja vaeltelua läpi eri kudosten myös verisuoniin, josta ne pääsevät leviämään muualle kudoksiin muodostaen etäpesäkkeen. MMP:en tiedetään vaikuttavan myös syövän kasvua estäviin/edistäviin molekyyleihin soluvälitilassa. Tämä vaikutus voi olla isännälle suotuisa; jotkut MMP:t edesauttavat isännän puolustusvastetta syöpää vastaan. Jotkut taasen kiihdyttävät syövän kasvutekijöitä. Lisäksi eri syövät ilmentävät ympäristössään eri MMP:a.Täten useissa kliinisissä syövän hoidoissa MMP-estäjälääkeaineet (MMPI) ovat olleet tehottomia; syynä ilmeisesti ollen tietämättömyys mitä MMP:tä syöpäkasvain tuottaa ja vaikuttaako juuri se käytössä oleva MMPI syöpäkasvaimen tuottamiin MMP:hin. Lisäksi käytössä olleet lääkeaineet omaavat estäjävaikutuksen useihin MMP:hin, jolloin ne saattavat estää sellaisia MMP:ja, joilla on "suojeleva" vaikutus isännälle mm. edistämällä puolustusmekanismien toimintaa syöpää vastaan.

Bisfosfonaatit ovat vanha tunnettu luusairauksissa käytössä oleva lääkeaine, jonka on havaittu myös vaikuttavan syövän kasvua estävästi etenkin luusyövässä ja syövissä, jotka kehittävät etäpesäkkeitä luustoon. Havaitsimme että bisfosfonaatit vaikuttavat suoraan estävästi MMP:ien aktivoitumiseen ja tuotantoon. Bisfosfonaatit estivät myös pahanlaatuisten syöpäsolujen liikkumista kokeellisen tyvikalvon läpi, kuten myös estäen verisuonten endoteelisolujen liikkumista soluviljelmissä.

Kehittämämme pienet peptidit vaikuttavat ainoastaan gelatinaaseihin (MMP-2 ja MMP-9) estämällä niiden toimintaa syöpäkudoksessa in vitro ja in vivo. Gelatinaasit ovat usein koholla ja aktivoituneina pahanlaatuisissa kasvaimissa. Peptidit estivät useiden syöpäkasvainten liikkumista syöpäsoluviljelmissä, gelatinaasien aktiivisuutta laboratoriokokeissa, sekä hiirimalleissa syöpäkasvaimen kasvu ja leviäminen hidastui ja eloonjäämisaika pitkittyi.

Nykyinen laajempi tietämys MMP:ien toiminnasta syövän kasvua edistävinä ja/tai estävinä tekijöinä auttaisi mm. kohdentamaan bisfosfonaatteja/peptidejä mahdollisina syöpälääkkeinä sellaisiin syöpäkasvaimiin, joiden MMP toiminta tunnetaan. Täten bisfosfonaatit/peptidit saattaisivat olla tulevaisuudessa mahdollinen syöpälääke yhdessä muun hoidon kanssa. S-LK 8.6.2005

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun