Yhteystiedot  |  Johtoryhmä  |  Uutisia     In English

Tutkimusprojektit / Research Projects

Helsingin yliopisto / University of Helsinki

 

Tia Aalto-Viljakainen

Perimän ja ympäristötekijöiden merkitys pre-eklampsian synnyssä

Genetis and Environmental Risk Factors and the Etiology of Pre-eclampsia

Supervisors: Hannele Laivuori, Eero Kajantie

Thesis committee: Anna-Elina Lehesjoki, Marja Vääräsmäki

 

Päivi Galambosi

LMWH:n (Low-molecular-weight heparin) turvallisuus raskauden aikana

LMWH in Pregnancy: the Use and Safety

Supervisors: Risto Kaaja, Veli-Matti Ulander

Thesis committee: Anne Mäkipernaa, Oskari Heikinheimo


Sini Hiltunen

Aivolaskimotukoksen kliininen ja geneettinen selvitys

Cerebral Venous Thrombosis: a Clinical and Genetic Study

Supervisors: Turgut Tatlisumak, Jukka Putaala

Thesis committee: Heikki Numminen, Lauri Soinne

 

Teija Kasteenpohja

Nuorten aikuisten ei-psykoottisten mielenterveyshäiriiöiden hoito ja ennuste Suomessa

Treatment and outcome of depressive, anxiety and substance use disorders among young adults in Finland

Supervisors: Jaana Suvisaari, Mauri Marttunen

Thesis committee: Nina Lindberg, Juha Veijola

 

Jesper Kivelä

Lapsuusiällä maksansiirron saaneiden potilaiden maksan ja munuaisten toiminta, kasvu ja murrosiänkehitys

Liver and Renal Function, Growth and Pubertal Development in Children after Liver Transplantation

Supervisors: Jouni Lauronen, Christer Holmberg

Thesis committee: Timo Jahnukainen, Arno Nordin


Topi Luoto

Lasten portahypertensio

Portal Hypertension in Children

Supervisor: Mikko Pakarinen

Thesis committee: Jussi Merenmies, Jorma Halttunen

 

Niina Markkula

Masennus-, ahdistus- ja alkoholihäiriöiden taakka Suomessa

Burden of depressive, anxiety and alcohol use disorders in Finland

Supervisors: Samuli Saarni, Jaana Suvisaari

Thesis committee: Mika Gissler, Kristian Wahlbeck

 

Jenni Miettinen

Kroonisen nefropatian biomarkkerit munuaisensiirtolapsilla

Biomarkers of Chronic Allograft Nephropathy in Children

Supervisors: Hannu Jalanko, Jouni Lauronen

Thesis committee: Petri Koskinen, Kai Rönnholm

 

Mira Mäkelä

Aivojen amyloidi angiopatia iäkkäässä suomalaisväestössä

Cerebral Amyloid Angiopathy: Prevalence, Risk Factors, and Clinical Significance of Cerebrovascular Amyloid Deposition in Very Elderly Finns

Supervisors: Anders Paetau, Maarit Tanskanen

Thesis committee: Jouko Lohi, Turgut Tatlisumak


Anna Parkkola

Beetasoluautoimmuniteetti vastasairastuneilla diabeetikoilla suhteessa tyypin 1 diabeteksen ja muiden autoimmuunisairauksien esiintymiseen perheessä

Beta Cell Autoimmunity in Children with Newly Diagnosed Type 1 Diabetes in Relation to Family History of Type 1 Diabetes and Other Autoimmune Diseases

Supervisors: Mikael Knip, Samppa Ryhänen

Thesis committee: Per-Henrik Groop, Riitta Veijola

 

Krista Partti

Somaattinen sairastavuus psykoosisairauksissa

Medical illness in psychotic disorders

Supervisors: Jaana Suvisaari

Thesis committee: Matti Joukamaa, Esa Leinonen

 

Veera Pohjolainen

Syömishäiriöiden hoidon tuloksellisuus

Effectiveness of treatment of eating disorders

Supervisors: Hasse Karlsson, Salla Koponen

Thesis committee: Erkki Isometsä, Petri Arvilommi

 

Kirsi Rantanen

Vaskulaaristen riskitekijöiden ennustavuus lievän kognitiivisen heikentymisen kehittymiselle Helsingin johtajatutkimuksen 30-vuotisseurannassa
Vascular Risk Factors and Cognition: 30-year Follow-up in the Helsinki Businessmen Study

Supervisors: Timo Strandberg, Olli Häppölä

Thesis committee:

 

Kirsi Salonen

Beetasoluihin kohdistuva autoimmuniteetti, RAGE-geenin polymorfismi ja liukoinen RAGE prekliinisessä ja kliinisessä diabeteksessa.

Humoral Beta-Cell Autoimmunity, RAGE Gene Polymorphism and Circulating Soluble RAGE in Preclinical and Clinical Type 1 Diabetes

Supervisors: Mikael Knip,Per-Henrik Groop

Thesis committee: Päivi Miettinen, Aaro Miettinen

 

Maarit Tarkiainen

Biologisten lääkkeiden teho, turvallisuus ja kustannusvaikuttavuus lastenreumassa
Efficacy, Safety, and Cost-Effectiveness of Biological Drugs in Juvenile Idiopathic Arthritis

Supervisors: Pekka Lahdenne, Pirjo Tynjälä

Thesis committee: Outi Mäkitie, Kari Eklund

 

Anu Vatanen

Lapsuuden kantasolusiirtohoidon myöhäisvaikutukset

Late Effects after Hematopoietic Stem Cell Transplantation at Childhood

Supervisors: Kirsi Jahnukainen, Tiina Laine

Thesis committee: Anne Mäkipernaa, Matti Korhonen

 

 

Itä-Suomen yliopisto/University of Eastern Finland

 

Eija Bergroth

Pienten lasten virusinfektiot ja hengitysvaikeus: riskitekijät, etiologia ja taudinkuva

Viral Infections and Breathing Difficulties with Small Children: Risk factors, Etiology and Clinical Characteristics

Supervisors: Sami Remes, Eija Piippo-Savolainen, Matti Korppi

Thesis committee: Mari Hyvärinen

 

Niina Hyvönen

Ennenaikaisten ja kasvuhäiriöisten vastasyntyneiden kasvu varhaislapsuudessa: Väestöpohjainen tutkimus.

Longitudinal Growth of Infants Born Preterm or with Intrauterine Growth Failure: A Population-based Study.

Supervisors: Leo Dunkel, Ulla Sankilampi

Thesis committee: Jarmo Jääskeläinen, Raimo Voutilainen

 

Marjo Karvonen

Uudet suomalaiset 0-7 -vuotiaiden lasten päänympäryksen kasvukäyrät ja -seulat

New Finnish Head Circumference References and Screening Rules from Birth to 7 Years

Supervisors: Leo Dunkel, Tuula Lönnqvist, Ulla Sankilampi

Thesis committee: Jarmo Jääskeläinen, Pekka Nokelainen

 

Leena Kilpeläinen

Imeväisiän sukupuolirauhasen aktivaation (minipuberteetin) biologinen merkitys

Early Life Programming of Adult Health and Disease: Neonatal Modulation by Sex Steroids

Supervisors: Leo Dunkel, Ulla Sankilampi

Thesis committee: Helena Gylling, Jukka Jurvelin


Virpi Laukkanen

Riippuvuuteen ja alkoholin käyttöön vaikuttavien välittäjäainejärjestelmien toiminta ja erot tyypin I ja II alkoholisteilla

The function and differences of neurotransmitter systems involved in alcohol consumption in type I and II alcoholics

Supervisors: Jari Tiihonen, Markus Storvik

Thesis committee: Heimo Viinamäki, Eila Tiihonen


Anni Lehikoinen

Sikiöaikainen päihdealtistus: Kliininen tutkimus ja in vitro
Gestational Ethanol Exposure: Clinica and In Vitro Study

Supervisors: Seppo Heinonen, Raimo Voutilainen

Thesis committee: Marjo Tuppurainen, Irma Holopainen

 

Ossi Nerg

Normaalipaineista hydrokefaliaa (NPH) sairastavan potilaan kognitiivinen profiili CERAD-seulontatestissä

Cognitive Profile in CERAD-testing with Normal Pressure Hydrokephalus (iNPH) Patients.

Supervisors: Tuomo Hänninen, Ville Leinonen, Anne Koivisto

Thesis committee: Ei ole toistaiseksi nimetty

 

Hertta Ollikainen

Lasten astman 30v seurantatutkimus, virusetiologian vaikutus 20v ennusteeseen

30 Year Follow-up After Early Childhood Wheezing - the Effect of Viral Etiology on 20 Year Outcome

Supervisors: Eija Piippo-Savolainen, Matti Korppi

Thesis committee: Raimo Voutilainen, Jarmo Jääskeläinen, Mari Hyvärinen

 

Paula Paavola

Nuoret vakaviin rikoksiin syyllistyneet rikoksentekijät 1982-2006 mielentilatutkimusten valossa

Young offenders committing serious crimes according to mental state examinations 1982-2006

Supervisors: Jati Tiihonen, Eila Tiihonen

Thesis committee: 


Jouni Pesola

Suoliston mikrobisto lapsilla, joilla on tyypin 1 diabeteksen riskiperimä

The Intestinal Microbiota in Infants with Genetic Risk of Type 1 Diabetes

Supervisors: Outi Vaarala, Elias Hakalehto

Thesis committee: Atte von Wright, Jarmo Jääskeläinen

 

Maria Salonen

Sikiökauden kasvuhäiriön ja pre-eklampsian vaikutukset varhaisaikuisuudessa
The Effects of Small Birth Size and Maternal Preeclampsia in Early Adulthood

Supervisors: Raimo Voutilainen, Jarmo Jääskeläinen

Thesis committee:

 

Sanna Silvennoinen

Keskosen anemia, luusto ja ravitsemus

Early Programming of Preterm Infants. Inflammation Oxidative Stress and Nutritio

Supervisors: Ulla Sankilampi, Leo Dunkel

Thesis committee: Jarmo Jääskeläinen, Pekka Riikonen

 

Marko Simonen

Lihavuuteen liittyvä maksasairaus laihdutusleikkauspotilailla: muutokset sappihappo- ja kolesterolimetaboliassa sekä maksasairautta ennustavat merkkiaineet

Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Morbid Obesity: Changes in Bile Acid and Cholesterol Metabolism and Markers of NASH/NAFLD

Supervisors: Jussi Pihjalamäki, Markku Heikkinen

Thesis committee: Markku Laakso, Johanna Kuusisto, Hannu Paajanen

 

Arto Toivanen

Prospektiivinen, randomisoitu tutkimus artroskopian hyödyistä polven degeneratiivisissa sairauksissa
Diagnosis, Risk Factors and Arthroscopy in Knee Osteoarthritis

Supervisor: Heikki Kröger

Thesis committee:

 

 

Oulun yliopisto / University of Oulu

 

Anne Hekkala

Tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden lasten kliiniset erityispiirteet
Clinical Characteristics of Childhood Type 1 Diabetes at Presentation -with Special Interest of Vitamin D Status and Diabetic Ketoacidosis

Supervisors: Riitta Veijola, Mikael Knip

Thesis committee:

 

Anna-Leena Heula

Aivokalvojen tuottamien proteiinien merkitys kroonisten subduraalisten nestekertymien synnyssä

Contribution of Meningeal Protein Synthesis on Subdural Hemorrhagies

Supervisors: Kari Majamaa, Juha Sajanti

Thesis committee: John Koivukangas, Kaisa Tasanen

 

Tuomas Jukuri

Aivojen toiminta lepotilassa psykoosille alttiilla nuorilla aikuisilla

Resting state brain function in young adult subjects with high risk for developing psychosis

Supervisors: Juha Veijola, Vesa Kiviniemi

Thesis committee: Liisa Kantojärvi, Sami Räsänen


Sanna Marika Koivunen

Raskausdiabeteksen muuttuvat kasvot

The Chancing Face of Gestational Diabetes

Supervisors: Eero Kajantie, Marja Vääräsmäki

Thesis committee: Matti Uhari, Tytti Raudaskoski

 

Kirsi Laitakari

Soluvälitilan muutokset keuhkojen adenokarsinoomissa
Alteration of Extracellular Matrix in Lung Adenocarcinoma

Supervisors: Riitta Kaarteenaho-Wiik, Paavo Pääkkö

Thesis committee:

 

Mari Mahlman

Keskosen krooniselle keuhkotaudille altistavat geneettiset tekijät

Genetic Predisposition to BPD

Supervisors: Mikko Hallman, Mika Rämet

Thesis committee: Johanna Uusimaa, Riitta Veijola

 

Juhani Metsola

Eksogeenisten ja endogeenisten modulaattoreiden vaikutus LPS:n aiheuttamaan tulehdusvasteeseen vastasyntyneellä ja aikuisella hiirellä

Effect of Exogenous and Endogenous Modulators on LPS Induced Inflammatory Responses in Newborn and Adult Mice

Supervisors: Mikko Hallman, Marja Ojaniemi

Thesis committee: Anthony Heape, Alexander Kastaniotis, Lauri Eklund

 

Johanna Maaria Mäkinen

Myofibroblastit, soluliitokset ja epidermaalinen kasvutekijä keuhkosyövissä ja keuhkofibrooseissa

Myofibroblasts, Cell-cell Adhesion and Epidermal Growth Factor in Lung Cancer and in Pulmonary Fibrosis

Supervisors: Riitta Kaarteenaho, Elisa Lappi-Blanco

Thesis committee: Roberto Blanco, Anne Tuomisto


Eveliina Ronkainen

Keskosten hengitysvaikeuksien varhaiset altistustekijät ja keuhkofunktio kouluiässä (keskos-tutkimus)

Early Predispositional Factors and Lung Function at School Age in Children Born Preterm

Supervisors: Mikko Hallman, Teija Dunder

Thesis committee: Terhi Tapiainen, Matti Nuutinen

 

Riikka Rytty

Toiminnallinen magneettikuvaus otsa-ohimolohkorappeumissa

Functional MRI in frontotemporal lobar degeneration

Supervisors: Anne Remes, Vesa Kiviniemi

Thesis committee: Kari Majamaa, Michaela Bode

 

Eila Sonkajärvi

Aivoja sähköinen aktiviteetti syvässä anestesiassa
Brain Electrical Activity in Deep Anesthesia

Supervisors: Seppo Alahuhta, Ville Jäntti

Thesis committee:

 

Ulla Marjaana Tikanmäki

Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon varhainen ohjelmoituminen - Altisteena raskaushäiriöt

Early Life Programming of Physical Activity and Fitness - Pregnancy Disorders as Exposures

Supervisors: Eero Kajantie, Marja Vääräsmäki, Tuija Tammelin

Thesis committee: Kirsi Pietiläinen, Aydin Tekay

 

 

Tampereen yliopisto / University of Tampere

 

Maria Juujärvi

HDL-metaboliaan vaikuttavien geenien merkitys varhaisissa subkliinisissä valtimomuutoksissa. Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimus

Genes Affecting HDL-metabolism and Their Meaning in Early Subclinical Atherosclerotic Vascular Changes. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study

Supervisors: Terho Lehtimäki, Olli Raitakari


Hannele Kinnunen

Kolesterolimetaboliaan vaikuttavien geenien ja niiden polymorfismien vaikutus ateroskleroosin riskitekijöihin ja varhaisiin verisuonimuutoksiin nuorilla suomalaisilla aikuisilla

Genes affecting cholesterol metabolism and their polymorphisms: Impact on cardiovascular risk factors and early vascular changes in Finnish young adults

Supervisors: Terho Lehtimäki, Olli Raitakari

 

Laura Korhonen

Varhaislapsuuden ja sikiökauden mikrobialtistuminen atooppisen herkistymisen synnyssä

The Role of Microbial Infections in Early Childhood and during Pregnancy in the Development of Atopic Sensitization

Supervisors: Heikki Hyöty, Maria Lönnrot

Thesis committee: Antti Lauerma, Marko Pesu

 

Tuula Meinander

Pituus valtimoateroskleroosin riskitekijänä

Height as a Risk Factor for Atherosclerosis

Supervisors: Pekka Karhunen, Pekka Kuukasjärvi

Thesis committee: Niku Oksala, Anni Oksala, Juha Rainio

 

Kirsi Nurmela

Pitkäaikaistyöttömien psykiatriset ongelmat ja hoidot

Psychiatric problems and treatment among unemployed

Supervisors: Matti Joukamaa, Pekka Virtanen

Thesis committee: Jukka Uitti, Aarne Ylinen


Susanna Salmivesi

Maitosiedätyshoito kouluikäisten lasten vaikeassa lehmänmaitoallergiassa

Milk Oral Immunotherapy in School-aged Children with Immunoglobulin E-mediated Cow`s Milk Allergy

Supervisors: Matti Korppi, Marita Paassilta

Thesis committee: Markku Mäki, Marja-Leena Lähdeaho

 

Tiina Teivaanmäki

Varhaislapsuuden kasvun ja kehityksen yhteys nuoruuden ajan terveyteen Malawissa

The Association of Early Childhood Growth and Development and Adolescent Health

Supervisors: Per Ashorn, Yin Bun Cheung

Thesis committee: Matti Korppi, Péter Csonka, Lauri Lehtimäki

 

 

 

Turun yliopisto / Universty of Turku

 

Maria Alanne

NF1 kasvurajoitetekijä solusäätelyssä

NF1 Tumor Suppressor in Cell Regulation

Supervisors: Juha Peltonen, Sirkku Peltonen

Thesis committee: Matti Laato, Outi Hirvonen

 

Jaana Blom-Nyholm

QT-aikaan vaikuttavat populaatiotason determinantit ja niiden yhteys ateroskleroosin riskitekijöihin
QT-time Associated Population Level Determinants and Their Relation to Atherosclerosis Risk Factorsa

Supervisors: Olli Raitakari, Maria Wendelin-Saarenhovi

Thesis committee:


Erika Gunn

Lapsuus- ja nuoruusiässä syövän sairastaneiden potilaiden elämänlaatu ja sairastavuus

Health and Quality of Life After Early Age Onset Cancer

Supervisors: Päivi Lähteenmäki, Tuire Olli-Lähdesmäki

Thesis committee: Leena Haataja, Irma Holopainen

 

Maijastiina Hietamäki

Aivojen aktivaatio motorisessa konversiohäiriössä vasteena tunnestimuluksiin - fMRI tutktimus

Brain activation in motor conversion disorder as a response to emotional stimuli - an fMRI-study

Supervisors: Hasse Karlsson

Thesis committee: Seppo Soinila, Risto Vataja


Milia Holstila

Ihmisen ruskean rasvan kuvantaminen MRI:llä

Imaging of Brown Fat Using MRI in Humans

Supervisors: Pirjo Nuutila, Riitta Parkkola, Ronald Borra

Thesis committee: Kimmo Mattila, Juha Rinne, Helena Lapinleimu

 

Jukka Huttunen

Biologiset tekijät skitsofrenian prodromaalivaiheessa
Biological Factors in the Prodrome of Psychosis

Supervisors: Jarmo Hietala, Raimo Salokangas

Thesis committee:

 

Jutta Huvila

Geneettiset muutokset ja diagnostiset merkkiaineet kohdun runko-osan syövässä

Genetic Alterations and Diagnostic Biomarkers in Endometrial Cancer

Supervisors: Annika Auranen, Seija Grenman

Thesis committee: Virpi Rantanen, Klaus Elenius

 

Heidi Immonen

Mahalaukun ohitusleikkauksen ja mahalaukun osapoiston aiheuttamat muutokset vatsanalueen elinten ja rasvakudoksen glukoosometaboliaan

The Effect of Gastric Sleeve and Gastric Bypass Surgery on Glucose Metabolism in Abdominal Organs and Adipose Tissue

Supervisor: Pirjo Nuutila

Thesis committee: Erika Savontaus, Karl von Herzig

 

Ivan Jambor

Prostatasyövän edistynyt magneettiresonanssikuvantaminen: Korrelaatio patologian ja funktionaalisten PET-kuvausten kanssa

Advanced Magnetic Resonance Imaging of Prostate Cancer: Correlation with Pathology and Functional PET Studies

Supervisors: Heikki Minn, Hannu Aronen, Ronald Borra

Thesis committee: Martti Nurmi, Kalle Alanen, Hannu Aronen

 

Esa Joutsiniemi

Hybridikuvantaminen sepelvaltimotaudin diagnostiikassa

Hybridimagining for a Diagnosis of Coronary Artery Disease

Supervisors: Antti Saraste, Heikki Ukkonen

Thesis committee: Risto Vesalainen, Antti Ylitalo

 

Anne Juavni

Työn psykososiaalisten tekijöiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeiden alkamiseen: kohorttitutkimus työstressin ja työyhteisön sosiaalisen pääoman yhteydestä eläköitymiseen

Psychosocial Factors at Work and New Disability Pensions: a Cohort Study of Work Stress and Social Capital at Work and Their Associations with Disability Pensioning

Supervisors: Jussi Vahtera, Tuula Oksanen

Thesis committee: Tuula Putus, Pekka Virtanen

 

Henry Karlsson

Lihavuuden vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan PET- ja MRI-menetelmillä tutkittuna

Structural and Functional Effects of Obesity to the Human Brain  a PET and MRI Study

Supervisors: Lauri Nummenmaa, Pirjo Nuutila

Thesis committee: Juha Rinne, Riitta Parkkola

Andreina Kero

Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ja löydökset syöpähoidon jälkeen

Heart Conditions Following Cancer Treatments of Children, Adolescents and Young Adults

Supervisor: Päivi Lähteenmäki

Thesis committee: Mikko Arola, Toivo T. Salmi

 

Aida Kiviniemi

Gliooman somatostatiinireseptorien PET/TT -kuvantaminen

Imaging Malignant Glioma with 68Ga-DOTATOC PET/CT

Supervisors: Heikki Minn, Anne Roivainen

Thesis committee: Riitta Parkkola, Veli-Matti Kähäri

 

Kaisa Kurkijärvi

Virtsainkontinenssi- ja lantionpohjan laskeumaleikkaukset suomalaisilla naisilla 1987-2009

Operation for Urinary Incontinence and Pelvic Organ Prolapse in Finnish Women 1987-2009

Supervisors: Mika Gissler, Juha Mäkinen, Riikka Aaltonen

Thesis committee: Antti Valpas, Eija Tomás

 

Lara Lehtoranta

Diabeetikon sikiön verenkierto

Circulation in Diabetic Pregnancy

Supervisors: Juha Räsänen, Eeva Ekholm

Thesis committee: Juha Koskenvuo, Pertti Kirkinen

 

Ville Lumme

D2/3-dopamiinireseptorit ja kognitio
Dopamine D2 Receptors and Cognition

Supervisor: Jarmo Hietala

Thesis committee:

 

Thi Tam Pham

Lihavuus, tyypin 2 diabetes ja luun aineenvaihdunta: MRI, MRS ja PET - menetelmillä tutkittuna

Obesity, Type 2 Diabetes and Bone Metabolism: Studied by MRI, MRS and PET

Supervisors: Pirjo Nuutila, Jarna Hannukainen, Riku Kiviranta

Thesis committee: Pirjo Nuutila, Jarna Hannukainen, Sulin Cheng


Sirkku Setänen

Pienipainosten keskosten pitkäaikaisselviytyminen - motorinen toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät

Functional motor outcome and contributing factors - findings from the long term follow-up project of Very Low Birth Weight Children

Supervisors: Leena Haataja, Liisa Lehtonen
Thesis committee: Harri Niinikoski, Jorma Toppari

 

Shashank Shekhar

Tunteiden prosessointi lapsen aivoissa ja psykopatologian riski - NIRS ja MRI tutkimus

Emotional processing in infants' brains and future risks of psychopathology - a Near Infrared Spectroscopy and Magnetic Resonance Imaging study

Supervisors: Hasse Karlsson, Minna Huotilainen, Ilkka Nissilä

Thesis committee: Mikko Sams, Jussi Hirvonen


Maria Silvoniemi

Ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito - vaikutukset elämänlaatuun ja oireisiin

Treatment of Non-small Cell Lung Cancer - Effects on Quality of Life and Symptom Control

Supervisors: Eeva Salminen, Tuula Vasankari

Thesis committee: Henrik Riska, Pekka Jousilahti

 

Antti Silvoniemi

Hypoksian osoittaminen pään ja kaulan alueen syöpäkasvaimissa - uuden PET-merkkiaineen validointi

Imaging Tumor Hypoxia in Head and Neck Cancer - Validation of a New PET Tracer

Supervisors: Heikki Minn, Tove Grönroos, Reidar Grénman

Thesis committee: Sirkku Jyrkkiö, Klaus Elenius

 

Jussi Sipilä

Huntintonin taudin epidemiologia, genetiikka ja kliininen kuva Suomessa

Huntington's Disease in Finland: Epidemiology, Genetics and the Clinical Picture

Supervisors: Kari Majamaa, Marja Hietala

Thesis committee: Helena Kääriäinen, Kirsti Martikainen

 

Pia Suvitie

Uusia menetelmiä endometrioosin diagnostiikkaan ja hoitoon

Modern Methods of Evaluating Endometriosis

Supervisors: Antti Perheentupa, Matti Poutanen

Thesis committee: Oskari Heikinheimo, Juha Mäkinen

 

Tamara Teros-Jaakkola

Pienten lasten influenssa yleisen rokotusohjelman aikakautena

Influenza Infections in Young Children in the Era of National Influenza Vaccination Program

Supervisor: Ville Peltola

Thesis committee: Jussi Mertsola, Matti Waris, Matti Korppi

 

Laura Toivonen

Pikornavirusten aiheuttamat hengitystieinfektiot pienillä lapsilla - kliininen kuva, alttius ja immunologinen vaste

Clinical Effects, Susceptibility and Host Response to Respiratory Picornavirus Infections in Young Children

Supervisors: Ville Peltola, Jussi Mertsola

Thesis committee: Ville Peltola, Jussi Mertsola, Olli Lassila, Markku Heikinheimo

 

Johanna Uitti

Äkillisen välikorvatulehduksen oirekuva ja siihen vaikuttavat tekijät

Symptoms Related to Acute Otitis Media

Supervisors: Olli Ruuskanen, Aino Ruohola

Thesis committee: Aino Ruohola, Tuomo Puhakka, Sanna Salanterä

 

 

 

VKTK

Biomedicum Helsinki
Haartmaninkatu 8
PL 700, 00029 HUS
Puhelin: +358 50 4154708
e-mail: vktk(at)helsinki.fi

Siirry sivun alkuun